GİRESUN PORT

Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından olan Giresun Limanı, 1959 yılında hizmete girmiştir ve şilep rıhtımı, yolcu rıhtımı, motor rıhtımı, balıkçı rıhtımı ve kılavuzluk rıhtımı olmak üzere 5 adet rıhtımı bulunmaktadır. Yıllık yükleme kapasitesi 1,800,000 ton olarak tahmin edilen liman bölgenin ticaret potansiyeli üzerinde önemli bir role sahiptir.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü, liman içinde ilave rıhtım ve saha genişlemesi yapılarak bir konteyner rıhtımı oluşturulması, rıhtım önü derinliklerin arttırılması ve basen içindeki balıkçı teknelerinin liman dışında inşa edilecek bir barınağa transfer edilerek toplam liman kapasitesinin 3,000,000 ton/yıl seviyesine kadar yükseltilebilmesi için 1996 yılında bir etüd ve proje çalışması başlatmıştır.

İlave rıhtım ve saha genişlemesi projesinin tamamlanarak hedeflenen açık alan operasyon sahasında gerek konteynır depolama alanı, gerekse açık alan depolama sahası oluşturulmuştur. 80.000 m2 ye ulaşan bu alan yıllık hedeflenen tonajların tutturulmasına büyük katkı sağlamaktadır.

20/2/1999 tarihinde yaşanan şiddetli fırtınada, mevcut dalgakıran gövdesinde ve basen içinde büyük hasar oluşarak liman kullanılamaz hale gelmiştir. Daha sonra başlatılan çalışma ile Dalgakıran onarılarak yaklaşık 900 metreye kadar uzatılmış, bu sayede tekrarlanabilecek doğal afetlere karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır.